Elke letter telt, een spirituele reis
Kennismaking met het Hebreeuwse alfabet

 

Zie dit 'boek' als een leerboek, een meditatieboek, een boek dat je meeneemt op een spirituele reis door het Hebreeuwse alfabet.

Leringen die in het nabije Oosten eeuwenlang bewaard werden, kun je Kabbalah noemen. Kabbalah betekent ontvangen, maar ook doorgeven. Je kunt dit 'boek' ontvangen als een kennismaking met dit oude weten, doorgegeven door het Hebreeuwse alfabet. Dit alfabet kent tweeëntwintig tekens, die elk een eigen verhaal vertellen, elk een hele 'wereld' vertegenwoordigen. Elke Hebreeuwse letter heeft naast deze letterwaarde ook een mystieke getalswaarde. Deze getallen werken als sleutels, die toegang geven tot diepere lagen in bijbelverhalen en in de woorden die wij spreken.

Als katholiek priester die met deze joodse spiritualiteit in aanraking kwam, wilde Simon Ruiter zijn enthousiasme over zijn ontdekkingen over de Hebreeuwse tekens met anderen delen. Hij werkte deze verhalen uit in tweeëntwintig schilderingen en in nauwe samenwerking met zijn huisgenote Mario de Groot schreef hij er teksten bij.

Het 'boek' bestaat uit losse katernen, zodat zowel iedere letter apart als de samenhang tussen de letters bestudeerd kunnen wordne.

Elke religie speelt in de wereld haar eigen rol, daarom kunnen en 'moeten' zij ook zo van elkaar verschillen. 'Elke letter telt' laat zien dat op het pad van de mystiek alle religies elkaar echter verstaan en ondersteunen. In de mystiek zijn mensen bij-een, zijn ze samen.

Simon Ruiter en Mario de Groot zijn beiden lid van Huisgemeente Het Hogesteen, een kleine leefgemeenschap die zich sinds haar oprichting in 1968 inzet voor interreligieuze dialoog.

 

Elke letter telt bestellen

Elke letter telt kost €25 (exclusief verzendkosten).
Je kunt dit boek bestellen door een e-mail te sturen aan welkom@hethogesteen.nl.